Bowron Lakes July/Aug 2014 with Markus Kühni - tonysanz